Skip to main content
Grifonáž, doodle

Čmáranice, kterými si krátíme čas nebo se uklidňujeme

Grifonáž, neboli bezděčná čmáranice. Co si pod tímto pojmem představit? Bezmyšlenkovitě si na poradě, pracovní schůzce či při telefonování kreslí po okrajích papíru zřejmě každý. Motivy mohou být konkrétní i abstraktní, narůstající geometrické tvary, vzory, fiktivní krajiny, karikatury nebo různé kreaturky. Podle odborníků je mimovolné čmárání, odborně řečeno grifonáž, intuitivní záležitostí, která většinou slouží k úniku z reality.

Odreagováni a relaxace

Přesto je dokázáno, že z přednášky, dlouhého telefonování či porady si tak lze odnést mnohem více, budeme-li si své fantazie zaznamenávat na papír. Malování nesmyslů navíc může pomáhat lidem ve stresu, napětí i úzkosti a díky tomuto bezděčnému  kreslení je snazší se v důležitých chvílích lépe koncentrovat. V podstatě jde o způsob odreagování a relaxace.

Klíč k osobnosti

Čmárání není uvědomělým procesem jako psaní. Grafologové písmo hodnotí podle množství znaků, velikosti, sklonu, návaznosti písmen a podobně. Ve čmáranicích jsou důležité nejen použité znaky, ale také obrázky a symboly. Dá se v nich číst jako v knize. V podstatě jde o tvořivou činnost, jež odráží aktuální rozpoložení mysli dané osoby. Podobně jako rukopis i čmárání může být klíčem k osobnosti.


Seznamte se s doodle

Pod tímto pojmem se skrývá necílené kreslení, kdy se naše mysl zaobírá něčím jiným. Jsou to jednoduché kresby, v nichž neurčité tvary postupně získávají smysl. Doodling vzniká stejně jako grifonáž např. při telefonování nebo jiné dlouhotrvající aktivitě, nejčastěji na okraje poznámek, případně na zadní strany sešitů. Slovem doodles se označuje i speciální grafika připomínající právě ručně malované motivy po okrajích bloku. V internetovém prostředí jsou takové obrázky využívány k celé řadě účelů.


Skrytý význam čmáranice

Šipky: záleží na jejich směru. Šipky směřující vzhůru jsou symboly ambicí, horizontální vyjadřují vstřícnost, šipky mířící do všech stran signalizují otevřenost novým nápadům.

Nuly a křížky: vyjadřují soutěživost, hvězdy prý často kreslí idealisté. Objevuje-li se ve čmáranicích často  loď nebo letadlo, poukazuje to, že člověk má všeho dost a nejraději by někam daleko utekl.

Kruhy:  jsou typické pro snílky, naznačují nezávislé myšlení a také povahu snílků.

Čtverce a obdélníky: jsou výrazem soutěživosti a pohotovosti s přesným logickým uvažováním. Nápisy v nich navíc zdůrazňují nejdůležitější body jednání.

Trojúhelníky: naznačují sklon k praktickým opatřením.

Bohatě zdobené i jednoduché

Na rozdíl od písmen člověk při čmárání kreslí nejen obrazce, ale i celá zdobená slova, číslice či postavy. V poznámkách najdeme také obličeje, květiny, hvězdičky, sluníčka. Například hvězdy symbolizují ambice a cílevědomost, slunce může vyjadřovat pocit štěstí, květiny značí obětavost a malá zvířátka naznačují, že si někdy připadáme zbyteční. Svou vypovídající hodnotu mají také symboly, které se v jedné čmáranici objevují  vícekrát, ať už  bohatě zdobené či jednoduché.

inketti - čmáranice

Kam s tím

Vyplnit každé volné místečko na papíru? I umístění samotné čmáranice má svůj význam a symboliku. Při rozboru osobnosti autora čmáranic odborník zohledňuje také prostor, který kresbou zabere a do jaké části papíru ji umístí.

Základním umístěním čmáranice rozlišujeme:

Nahoru – Lidé malující své klikyháky při horním okraji papíru jsou cílevědomí, sebevědomí a mající jistý pocit nadřazenosti. Jsou považováni za kreativce s bujnou fantazií.

Dolů – U dolního okraje malují lidé, kteří na sebe neradi upozorňují, nevěří si a je jim lépe někde stranou. Dalším znakem je časté podceňování, i když k tomu není důvod.

Doprostřed – Střed papíru využívají lidé toužící po pozornosti a s extrovertní povahou. Jde o komunikativní jedince s názorem, kteří potřebují více osobního prostoru.

Nalevo – Kresby převážně na levém okraji papíru značí pohled do minulosti a neschopnost hnout se kupředu. Kdo takto vytváří své intuitivní malůvky, špatně snáší změny a spontánnost vyměňuje za rozvahu.

Napravo – Pravou část papíru využívají jedinci se dvěma tvářemi. Rozlišují mezi tím, co cítí a co říkají, že cítí. Takoví lidé se neradi svěřují se starostmi a pocity raději dusí uvnitř.


Článek je převzatý z Magazínu ACTIVA, číslo 5 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.