Skip to main content

Všeobecné podmínky soutěže

Všeobecné podmínky:

1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

2. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají organizátorovi soutěže, kterým je společnost ACTIVA, spol. s r.o., se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9.

3. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech souvisejících se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná.

4. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor soutěže jsou oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech.

5. Soutěžící účastí v soutěži uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže.

6. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci organizátora a rodinní příslušníci těchto zaměstnanců v přímé linii. V případě, že se výhercem stane taková osoba, cena se tomuto výherci nepředá.