Skip to main content
co by mělo dítě umět než půjde do školy

Co by mělo dítě zvládat před nástupem do školy?

 

Jak poznáte, zda je vaše dítě zralé na školu? Jediným kritériem rozhodně není jeho věk, nýbrž jeho dovednosti ve fyzické, psychické, emociální a sociální oblasti.

Testy školní zralosti většinou probíhají v posledním ročníku mateřské školy. Paní ředitelka nebo učitelka by rodiče měla sama upozornit, pokud má nějaké pochyby o připravenosti dítěte na první třídu. V takovém případě doporučí návštěvu pedagogicko-psychologické poradny, kam může dítě poslat i jeho pediatr. Rodiče se také mohou objednat sami, a to na základě vlastního uvážení. Dalším krokem je pak zápis do první třídy, kde bude rovněž hodnocena zralost dítěte.

Co by mělo dítě před nástupem do školy zvládat?

1/ Jemná motorika a grafomotorika. Patří sem mimo jiné správné držení tužky, dítě by mělo umět nakreslit základní tvary jako kruh, trojúhelník a čtverec, rovnou čáru, šneka, vlnovku… Mělo by umět stříhat nůžkami a lepit věci k sobě.

2/ Pohybová zralost. Dítě by mělo umět skákat po jedné noze, přes švihadlo, házet a chytat míč, udržet rovnováhu. Jedním z testů fyzické zralosti je to, zda si dítě rukou nataženou přes vzpřímenou hlavu dosáhne na ušní lalůček na druhé straně.


Náš tip: Jak dítě na školu připravovat?

V předškolním věku je důležité, aby rodiče s dítětem hodně mluvili – povídejte si, vyprávějte, čtěte knížky. Odpovídejte na zvídavé otázky, učte dítě hrou. Dobrým tipem jsou hry na rozvoj zrakového vnímání a paměti, jako je pexeso, puzzle, Kimova hra a další. Veďte dítě k samostatnosti ve všech oblastech – od oblékání, přes jídlo a další sebeobsluhu, až po vlastní názory. TIP: Zahrajte si na zápis do 1. třídy >>3/ Sebeobsluha. Dítě se musí umět samo oblékat a svlékat, zavázat si tkaničky, zapínat zipy i knoflíky nebo používat příbor. Nezbytné jsou také správné hygienické návyky.

4/ Základní slušnost. Dítě musí umět zdravit, děkovat, o něco požádat a vykat dospělým.

5/ Orientace. Budoucí školák by měl znát, která je pravá a levá ruka, kde je nahoře a dole. Psycholog v pedagogicko-psychologické poradně bude hodnotit, zda dítě nemá problémy s obrázky obrácenými podle vertikální i horizontální osy (aby bylo později schopné rozlišovat například písmena „p“ a „b“).

6/ Sluchové dovednosti. Dítě by mělo umět rozeznávat jednotlivá slova ve větě a slabiky ve slově, zároveň cítit rytmus – například umět vytleskávat říkanku.


Kdy je nutné vyhledat logopeda?

Před nástupem do první třídy by vaše ratolest měla umět vyslovit všechny hlásky (jedinou výjimkou jsou „r“ a „ř“ – ráčkování bývá tolerováno a většinou se nepovažuje za důvod k odkladu). Vydejte se proto k logopedovi, pokud vaše dítě špatně mluví, drmolí, spojuje slova a některé hlásky mu dělají potíže. 


7/ Základní znalosti. Budoucí prvňáček musí znát své jméno a příjmení, věk a adresu, na které bydlí. Mělo by umět recitovat básničku a odvyprávět krátký příběh, nemělo by si plést základní pojmy jako včera/zítra. Samozřejmostí je znalost barev.

8/ V neposlední řadě je kritériem i psychická a citová zralost dítěte. Dítě by nemělo být „závislé“ na mamince, nemělo by se přehnaně stydět, mělo by umět komunikovat s ostatními, mělo by umět zvládat vypjaté situace (nereagovat výbušně), umět přijmout neúspěch, podřizovat se autoritě.

 

Výše uvedený seznam dovedností berte orientačně – každé dítě je jiné, a pokud si zatím nemůžete odškrtnout všechny tyto položky, automaticky to neznamená, že ho do školy nevezmou. Navíc od dubna, kdy probíhají zápisy, do září pak máte ještě dostatek času na to se některé nezbytnosti doučit.


Zaujal vás článek? Víte o někom, kdo by si ho také rád přečetl? Pak budeme rádi, když ho budete sdílet. Popřípadě nám napište vaši zkušenost do komentářů pod článkem nebo na facebook. 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.